Politica generala privind protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea si libera circulatie a datelor cu caracter personal (denumit in continuare “GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018,Asociaţia LCG Learning , cu sediul in str. BP Haşdeu nr.106, Constanţa, in calitate de “Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta politica.
Ati furnizat datele cu caracter personal ce va apartin, in calitate de persoana vizata de prelucrarea acestora, catreAsociaţia LCG Learning, la data incheierii Contractelor de servicii sau la data formularii unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de catre Operator.

1. Datele cu caracter personal, denumite in continuare "date cu caracter personal", pe careAsociaţia LCG Learning le poate prelucra sunt urmatoarele: numele si prenumele, pseudonimul, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, datele din actele de stare civila si din actele de identitate, numarul de telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, profesia/ocupatia, locul de munca, formarea profesionala (diplome de absolvire, studii), veniturile, sursa veniturilor, situatia economica si financiara, datele privind bunurile detinute, datele bancare, functia publica detinuta, expunerea politica, fotografia sau inregistrarea video a imaginii faciale, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, datele privind savarsirea de infractiuni.
Acestea difera, in functie de produsele si serviciile oferite, precum si de scopurile prelucrarii.

2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal pot include:
 incheierea si executarea contractelor de servicii privind efectuarea de cursuri de calificare şi dezvoltarea personala cu dumneavoastra, conform art. 6 alineat 1, litera b) din GDPR;

3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucrarea (inclusiv stocarea) datelor cu caracter personal se realizeaza pe durata de valabilitate a contractelor incheiate cu Asociaţia LCG Learning, si ulterior, conform prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra, va fi realizata pe durata prevazuta de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

4. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
In situatia in care refuzati sa comunicati datele mentionate pentru scopurile stipulate mai sus, nu veti putea initia raporturi juridice cu Asociaţia LCG Learning, intrucat aceasta va fi in imposibilitatea de a respecta cerintele reglementarilor speciale in domeniul financiar- bancar privind cunoasterea clientelei, cerintele prudentiale si a altor prevederi legale, inclusiv de a analiza cererea privind prestarea unor servicii de catreAsociaţia LCG Learning, de a incheia, derula si executa contractul solicitat de dumneavoastra.

5. Persoanele Imputernicite si Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal pot fi transmise catre: persoana vizata desemnata de Asociaţia LCG Learning cu atribuţiuni în acest sens

6. Transferul International Datele furnizate pot fi transferate catre entitati din Uniunea Europeana/ Spatiul Economic European, in cazul unor finantari din fonduri europene.

7. Drepturile persoanei vizate In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de GDPR: dreptul la informare si acces, dreptul la restrictionarea si rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei, dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor, in situatiile prevazute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, transmisa catre Asociaţia LCG Learning pe email: lcg-learning@lcg-learning.ro
Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.
In situatia in care operatiunea de prelucrare a datelor se bazeaza pe temeiul art. 6 alineat 1), litera a) din GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra expres, liber si specific exprimat,Asociaţia LCG Learning o sa va informeze printr-un document separat, conform art. 13 din GDPR, urmand sa va exprimati optiunea prin acel document.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *